เอกสารล่าสุด : แผนพัฒนาบุคลากรระยะยาว ประจำปีงบประมาณ2565-2569 แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2565 แนวทางการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 แผนการตรวจสอบภายในระยะยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -2569
IMG-LOGO

คู่มือการบัญชีภาครัฐ เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

เอกสารหลัก :
ชื่อเอกสาร :
คู่มือการบัญชีภาครัฐ เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (pdf)
ไฟล์เอกสาร :
ประเภทเอกสาร :
เอกสารประชาสัมพันธ์
สถานการใช้ในปัจจุบัน :
ใช้งาน