เอกสารล่าสุด : แนวทางการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สรุปผลการขอรับฟังนโยบายการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รายงานผลประเมินความพึ่งพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รายงานประเมินผลการประเมินกรอบคุณธรรมหน่วยงานตรวจสอบภายใน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564
IMG-LOGO

สรุปผลการขอรับฟังนโยบายการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เอกสารหลัก :
ชื่อเอกสาร :
สรุปผลการขอรับฟังนโยบายการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (pdf)
ไฟล์เอกสาร :
ประเภทเอกสาร :
เอกสารประชาสัมพันธ์
สถานการใช้ในปัจจุบัน :
ใช้งาน