เรื่อง : หน่วยงานตรวจสอบภายในได้รับรางวัล Routine to Research (R2R) Awards

รายละเอียดข่าว : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดการประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาตและนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ ๑"ท้องถิ่นภิวัตน์" ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของท้องถิ่นในศตวรรษที่ ๒๑

วันที่ประกาศ 10 สิงหาคม 2559
โพสต์โดย natnicha
ไฟล์แนบ (R2R).docx