เอกสารล่าสุด : การระบุหัวข้อการตรวจสอบภายใน (AUdit Universe) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ.2567 แผนปฏิบัติราชการงารตรวจสอบภายใน ระยะยาว 5 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2571 แผนพัฒนาบุคลากรหน่วยงานตรวจสอบภายใน ระยะยาว 5 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2571
IMG-LOGO

รายงานความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการปฎิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566

เอกสารหลัก :
ชื่อเอกสาร :
รายงานความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการปฎิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 (pdf)
ไฟล์เอกสาร :
ประเภทเอกสาร :
เอกสารประชาสัมพันธ์
สถานการใช้ในปัจจุบัน :
ใช้งาน